Lagstiftning och GDPRSFMTillståndVärdepappersbolagAllmänna reklamationerAnsvarsförsäkring
 

Ansvarsförsäkring

 

Försäkringsgivare är Argo Global SE: SE 2* via Nordeuropa Försäkring, Ramavtalsnr B0799FC006890l.

 

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter att du märkt eller bort märka att en skada uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada är miljoner EUR 1 250 618 per skada/Per år 2 501 236 EUR per bolag.

Vid förmedling av fondandelar som även omfattar investeringsrådgivning om fondandelar är EUR 500,000 per skada dock max EUR 750,000 per år.

 

Vid skada kontakta:

Nordic Loss Adjusting AB 08-411 11 60

info@nlaab.com

Hemsida www.nlaab.com

 

När det gäller vår verksamhet som anknutet ombud innehar Svensk Värdepappersservice den obligatoriska ansvarsförsäkringen. Här riktas eventuella skadeståndsanspråk till Svensk Värdepappersservice och dess försäkringsgivare.

http://www.svenskvpservice.se/